Poznaj nasze usługi

Marketing i nauka od zawsze były spójne, nie musimy tego udowadniać.

Poznaj nasze usługi

Marketing i nauka od zawsze były spójne, nie musimy tego udowadniać.

Social media

Opieramy realizację komunikacyjnych i sprzedażowych celów biznesowych na odpowiedniej charakteryzacji treści w kanałach social media. Tworzymy content marketing i moderujemy kanały w social media – Facebook, Instagram, LinkedIn.

Social media

Opieramy realizację komunikacyjnych i sprzedażowych celów biznesowych na odpowiedniej charakteryzacji treści w kanałach social media. Tworzymy content marketing i moderujemy kanały w social media – Facebook, Instagram, LinkedIn.

materiały eksperckie

W oparciu o dowody naukowe przygotowujemy materiały eksperckie dla pacjentów i specjalistów. Dzięki wykształceniu medycznemu naszego Zespołu wykorzystujemy wiedzę specjalistyczną na każdym etapie tworzenia tekstów medycznych, także w trakcie analizy SEO.

materiały eksperckie

W oparciu o dowody naukowe przygotowujemy materiały eksperckie dla pacjentów i specjalistów. Dzięki wykształceniu medycznemu naszego Zespołu wykorzystujemy wiedzę specjalistyczną na każdym etapie tworzenia tekstów medycznych, także w trakcie analizy SEO.

Google & Meta Ads

Budujemy zasięg i dotarcie naszych klientów do wybranych grup odbiorców, których cechy są związane przede wszystkim ze zdrowiem i medycyną. Pracujemy w systemach reklamowych Google Ads oraz Meta (Facebook, Instagram, Messenger, Audience).

Google & Meta Ads

Budujemy zasięg i dotarcie naszych klientów do wybranych grup odbiorców, których cechy są związane przede wszystkim ze zdrowiem i medycyną. Pracujemy w systemach reklamowych Google Ads oraz Meta (Facebook, Instagram, Messenger, Audience).

public relations

Dbamy o aspekty public relations naszych klientów dzięki aktywnej obserwacji środowiska i proponowaniu działań w strategicznych przestrzeniach mikro i makrootoczenia. Tworzymy materiały PR tożsame z wizerunkiem klientów.

public relations

Dbamy o aspekty public relations naszych klientów dzięki aktywnej obserwacji środowiska i proponowaniu działań w strategicznych przestrzeniach mikro i makrootoczenia. Tworzymy materiały PR tożsame z wizerunkiem klientów.

badania ankietowe

Na podstawie obserwacji, analizy zagadnienia i publikacji naukowych projektujemy badania ankietowe na wybranej, właściwej grupie respondentów.

Tworzenie i realizacja badań ankietowych pozwoli klientowi na podjęcie kluczowych decyzji biznesowych.

badania ankietowe

Na podstawie obserwacji, analizy zagadnienia i publikacji naukowych projektujemy badania ankietowe na wybranej, właściwej grupie respondentów.

Tworzenie i realizacja badań ankietowych pozwoli klientowi na podjęcie kluczowych decyzji biznesowych.

kampanie kreatywne

Granicę kreacji wyznacza jedynie rzeczywistość. Projektując kampanie kreatywne, mieszamy powierzchownie niespójne koncepcje dla platform, narzędzi i form komunikatów. Pracujemy ze słowem, grafiką i ludźmi – nie tylko w sieci.

kampanie kreatywne

Granicę kreacji wyznacza jedynie rzeczywistość. Projektując kampanie kreatywne, mieszamy powierzchownie niespójne koncepcje dla platform, narzędzi i form komunikatów. Pracujemy ze słowem, grafiką i ludźmi – nie tylko w sieci.

konsultacje strategiczne

Marketing stanowi elementarną część funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Prowadzimy konsultacje dla firm z branży medycznej w zakresie komunikacji, marketingu i sprzedaży. Na podstawie briefu, pogłębionego wywiadu i analizy danych proponujemy zmiany w podejmowanych działaniach i nowe aktywności.

konsultacje strategiczne

Marketing stanowi elementarną część funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Prowadzimy konsultacje dla firm z branży medycznej w zakresie komunikacji, marketingu i sprzedaży. Na podstawie briefu, pogłębionego wywiadu i analizy danych proponujemy zmiany w podejmowanych działaniach i nowe aktywności.

szkolenia dla firm

Dostarczamy wiedzę z zakresu medycyny w praktycznej postaci do działów handlowych i PR. Stosując techniki kreatywne, BPL oraz soft skills pozwalamy każdemu uczestnikowi szkolenia zaangażować się i powiązać elementy wiedzy w całość.

szkolenia dla firm

Dostarczamy wiedzę z zakresu medycyny w praktycznej postaci do działów handlowych i PR. Stosując techniki kreatywne, BPL oraz soft skills pozwalamy każdemu uczestnikowi szkolenia zaangażować się i powiązać elementy wiedzy w całość.